Farba a výkon laserov

Nenechajte sa oklamať pri kupovaní laserov s umelo navýšeným a nepravdivo uvedeným výkonom!
Všetky naše lasery sú premerané kvalitným meračom výstupného výkonu laserov tj. „Laser Power Metrom“, ktorým sami disponujeme.
Červené lasery / 650nm
Tieto lasery patria medzi tie lacnejšie, keďže je ich výroba menej náročná a prišli na
trh ako prvé spomedzi ostatných.Ich konečný bod pri svietení vidíme jasne, no ich lúč
naopak nevidíme, pri silnejších len slabšie.
Bežne sa využívajú ako prezentačné ukazovátka zabudované aj v perách, alebo bezdrôtových
powerpointových ovládačoch.
Efekty 650nm červených laserov
5mW 50mW 100mW 200mW+
Viditeľný konečný bod
Prepáli tenký čierny plast
Praskne farebné balóny
Zapáli zápalku
Prereže čiernu antistatickú pásku
Laserový lúč jasne viditeľný v noci

Zelené lasery / 532nm
Zelené lasery sú už o niečo drahšie.Vlnovú dĺžku tejto farby dokáže naše oko
zachytiť najlepšie, čiže majú aj najjasnejší lúč v porovnaní s ostatnými farbami.
Väčšinou sa používajú ako ukazovátka v noci, alebo ako výborný svetelný efekt
napríklad na diskotékach.

Efekty 532nm zelených laserov
5mW 30mW 50mW 100mW 200mW+
Viditeľný konečný bod
Laserový lúč jasne viditeľný v noci
Prepáli tenký čierny plast
Praskne farebné balóny
Zapáli zápalku
Prereže čiernu antistatickú pásku
Laserový lúč viditeľný cez deň

Modré lasery / 445nm
Cena týchto laserov je momentálne najvyššia, keďže ich výroba je nákladnejšia
a je ich momentálne pomerne málo.No atraktivita týchto laserov je vďaka tomu veľmi
vysoká.U používateľov týchto laserov je modrý laser menším prepychom.
Žiarivé vlastnosti týchto laserov sú podobné ako pri zelených laseroch.No pre
porovnanie, zelené lúče naše oko zachytí lepšie ako modré.
Využitie podobné ako pri zelených..

Efekty 445nm modrých laserov
50mW 100mW 200mW 1000mW 1200mW+
Viditeľný konečný bod
Praskne farebné balóny
Zapáli zápalku
Prereže čiernu antistatickú pásku
Páli gumu
Laserový lúč viditeľný cez deň
Zapáli zápalku (drevenú časť bez síry)

Fialové / UV lasery / 405nm
Tieto lasery sa cenovo zaraďujú niekde medzi zelené a modré.Mnohokrát sa tieto
lasery zaraďujú medzi modré, no ich vlnová dĺžka je o niečo menšia a viditeľnosť
je na hranici nášho spektra zraku.Fialové lasery sú vlastne UV lasery.Vlastnosti
UV žiarenia poznáme napríklad z bánk kde sa vďaka neho určuje pravosť bankoviek.
Je to spôsobené tým, že pri odrazení UV lúčov od bieleho objektu začne fosforekovať/
„svietiť“.

Efekty 405nm fialových laserov
50mW 100mW 200mW 500mW+
Viditeľný konečný bod
Praskne farebné balóny
Zapáli zápalku
Prereže čiernu antistatickú pásku
Páli gumu
Laserový lúč jasne viditeľný v noci

Infračervené / IR lasery / 808nm – 980nm – 1024nm
Tieto lasery sú najlacnejšie spomedzi všetkých.Ich vlnovú dĺžku naše oko
nedokáže zachytiť,alebo len slabo pretože je o niečo väčšia ako najvyšší bod spektra nášho zraku.Hranica medzi viditeľným spektrom a IR žiarením nie je presne definovaná,
nakoľko vychádza z citlivosti ľudského oka.Čím vyššia je vlnová dĺžka, tým menšia je

pravdepodobnosť, že konečný bod uvidíme.
Ich využitie je napríklad v optických vláknach, ktoré nám zabezpečujú vysoké
rýchlosti prenosu informácií. Často sa používajú ako prísvit pre citlivé kamery ktoré takéto svetlo zachytiť dokážu ( nočné videnie) .Ich Infračervené žiarenie sa takisto používa napríklad
v mnohých bezdrôtových ovládačoch ako IR LED dioda, ktorá narozdiel od červených
laserov
 neslúži na ukazovanie ale na komunikáciu medzi príjmačom.No uplatnenie
si nájdu aj u mnohých laserových nadšencov vďaka ich vysokému výkonu za pomerne
nižšiu cenu.

Efekty 808nm infračervených laserov
200mW 500mW 1000mW 2000mW+
Prepáli tenký čierny plast
Praskne farebné balóny
Zapáli zápalku
Prereže čiernu antistatickú pásku
Viditeľný konečný bod veľmi slabá viditeľnosť slabá viditeľnosť

*Efekty uvedené v tabuľkách sa môžu líšiť vzhľadom na vonkajšie podmienky a vlastnosti 

ľudského oka