Gravírovanie vláknovým laserom

Technológia vláknového laserového značenia sa v poslednom čase stala jednou z najvyhľadávanejších technológií priameho označovania dielov na celom svete.

S úrovňami výkonu v rozmedzí od 20 do 50 wattov sú stroje na označovanie vláknovým laserom jedny z najvýkonnejších laserových označovacích strojov na trhu.

Tieto stroje sú ideálne na hĺbkové leptanie alebo gravírovanie, so skvelými výsledkami na tvrdších kovoch, alebo ak potrebujete vysokovýkonné systémy s menšou veľkosťou bodu na dosiahnutie vysokého rozlíšenia.

Vysoká kvalita lúča a malé veľkosti bodov s väčšími šošovkami umožňujú použitie vláknového lasera na aplikácie značenia malých komponentov alebo rezanie veľmi tenkých plechov.

Schéma vláknového laseru
  • Využitie:

Farebné označovanie:

          Je to druh značenia, ktorý spôsobuje rôzne odtiene farieb na materiáli zmenou rýchlosti, výkonu, frekvencie a šírky impulzu. Najlepšie výsledky pri farebnom označovaní sa dosahujú na nehrdzavejúcej oceli a hliníku, najmä ak je použitý laser s vláknami mopa.

         Ďalšou formou farebného značenia je odstraňovanie farieb, kde môžete označovať odstránením farby na potiahnutých materiáloch, aby ste odhalili podkladový materiál inej farby. Táto technológia sa väčšinou používa na armatúry, etikety a obalové materiály.

Žíhanie:

         Ide o vytvrdzovanie kovového povrchu pomocou lasera, ktorý umožňuje aj výrobu rôznych druhov farieb v takzvanom farebnom laserovom značení. Rôzne odtiene zelenej, červenej a žltej je možné pri tomto procese dosiahnuť rôznymi materiálmi.

Penenie:

          Zahŕňa druh ošetrenia, pri ktorom je cieľová oblasť ľahšia ako zvyšok spracovávanej časti.

Karbonizácia:

           Karbonizácia je deštrukcia uhlíkových väzieb za účelom vytvorenia odtieňov tmavších označených oblastí bez ovplyvnenia povrchu materiálu. Väčšinou sa používa na ľahké plasty a organické materiály.

Nočné a denné značenie:

           Technológiu vláknového lasera možno použiť na vytváranie značiek, ktoré sú ľahko čitateľné vo dne a osvetlené v noci. To môže byť užitočné pre také aplikácie, ako je použitie na prístrojových doskách, reflektoroch, poznávacích značkách, hodinkách, bezpečnostných označeniach.

  • Výhody

            Vláknové laserové gravírky vytvárajú vynikajúcu kvalitu lúča, ktorý je použiteľný na širokú škálu povrchov. Kvôli vysokej úrovni filtrácie monochromatických svetelných lúčov vám zmena výkonu jedného typu lúča umožní pracovať na mnohých typoch povrchov.

Vláknové laserové značkovače sú vysoko odolné.

Niektoré modely sú postavené v modulárnych dizajnoch, ktoré poskytujú veľmi vysokú flexibilitu v oblasti označovania, na ktorej môžu pracovať a schopnosť dobre pracovať so zložitými označovacími plochami.

Zvyčajne majú ekonomickú spotrebu energie s mierou fotoelektrickej konverzie približne

25%, čo je jedna z najlepších v tomto odvetví.

            Môžete dosiahnuť rôzne hĺbky laserového gravírovania v závislosti od zamýšľaného účelu zmenou výkonu vybraného laseru. Vláknové laserové značkovače sú tiež jedny z najrýchlejších značkovacích strojov, ktoré môžete použiť.

  • Nevýhody

            Keď označujete hladký, prípadne leštený materiál s relatívne vysokou odrazivosťou, nemôžete pracovať rýchlo. Taktiež nemôžete robiť veľmi hlboké gravírovanie na väčšine kovov.

Ukážka 50W vláknovej laserovej gravírky