Zľava!

Certifikovaný FFP3 respirátor – CE, FFP3 EN149 2001

Original price was: €24,90.Current price is: €9,90.

Skladom - doručenie do 2 dní

Kategória:

Popis

HY8232 FFP3 Respirátor s výdychovým ventilom

Maska / respirátor s ochranou FFP3 podľa EU štandaru EN149 2001. Pozor! Jedná sa o FFP3 respirátor s CE označením, ktorý je určený pre Európsky trh.

Pri kupovaní a porovnávaní respirátorov sú tieto označenia dôležité, nakoľko čínske normy „KN“ nie sú pre EU trh schválené.

Technické údaje:

  • Hypoalergénny materiál
  • 99%< filtrácia
  • Elektrostatický filtračný materiál
  • S ventilom – vydychovaný vzduch nie je filtrovaný, respirátor sa odporúča prekryť rúškom.
  • Elastické gumičky s možnosťou stiahnutia pre lepšie utesnenie
  • Materiál: netkaná textília
  • Farba: biela
  • Certifikáty a normy: CE, FFP3 EN149 2001

Návod na použitie :

1. Nasaďte respirátor a skontrolujte tesnosť skôr, ako sa začnete pohybovať v rizikovom prostredí.

2. Noste respirátor po celú dobu expozície kontaminantom.

3. Používajte respirátor v súlade s platnými predpismi o ochrane zdravia a bezpečnosti.

4. Zlikvidujte respirátor a vymeňte ho za nový, ak : dôjde k jeho fyzickému poškodeniu, filter sa zanesie a nebude mať dostatočný prietok filtrovaného vzduchu,  je zrejmé, že došlo ku kontaktu s kontaminantom.

6. Jednorazové použitie. Respirátor sa po použití neodporúča skladovať a použiť viac ako jeden krát.

7. Nepoužité respirátory uchovávajte v uzavretých škatuliach a skladujte na suchom neznečistenom mieste medzi + 2 a + 55 ° C.

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV! Účinnosť od 6.4.2020.

Podľa § 4 zákona č. 69/2020 Z. z., Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je predaj tohto tovaru povolený len nasledujúcim osobám:

a)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b)
zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c)
orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
e)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g)
zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h)
osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
i)
osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).
Iným ako vyššie uvedeným osobám nebude objednávka odoslaná resp. predaj uskutočnený nebude.

 

 

 

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.